ANAYSAFA HOME BİYOGRAFİ BIYOGRAPHY GALERİ GALLERY HAT SANATI ISLAMIC CALLIGRAPHY ESKİ USTALAR OLD CALLIGRAPHERS BÜYÜTEÇLİ GALERİ GALLERY WITH MAGNIFIER YAYINLAR PUBLICATIONS İLETİŞİM CONTACT

Besmele
Celî sülüs
1421/2001, 31 x 40 cm.
Mehmed Özçay Koleksiyonu - İstanbul

Basmalah
"In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful"
(utterance of the invocation)

Script: Jali thulth
Size: 31 x 40 cm.
Date: A.H. 1421 (C.E. 2001)
Mehmed Özçay collection, Istanbul.

Kelime-i Tevhîd (lâ ilâhe illellah)

Celî tevkî'

1420/2000, 36 x 22.5 cm.
Tezhib: Fatma Özçay
Abdurrahmân el-Uveys Koleksiyonu – Dubai

La  Ilaha  illa  Allah

(there is no god but Allah)
[The Proclamation of Faith (declaring the unity of God)]

Script: Jali (large) tawqi’
Size:  36 x 22.5 cm. 
Date:  A.H. 1420  (C.E.  2000)
Illumination:  Fatma Özçay.
H.E. Abdul Rahman Al-Owais collection,  Dubai

Celî sülüs
1422/2001,  13 x 33 cm.
Tezhib: Gülsüm Gügercin
Abdurrahmân el-Uveys Koleksiyonu - Dubai

we kelimetullâhi hiye'l-ulyâ.
"Üstün olan ancak Allâh'ın sözüdür."
Kur'ân-ı Kerîm,  et-Tevbe 9/40

"The word of Allah is exalted to the heights "
Surat At-Tauba (Repentance) (S.9  A.40)

Script:  Jali thulth
Size:  13 x 33 cm.
Date:  A.H. 1422  (C.E.  2001)
Illumination:  Gülsüm Gügercin
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection,  Dubai.

 

İnşirâh  Sûresi
Sülüs-nesih
1421/2000,  33 x 44.5 cm.
Tezhib: Ayten Tiryaki
Dr. Enver Gargaş Koleksıyonu - Dubai


Surat Al-Inshirah S.94
Script:  Thulth and naskh 
Size:  33 x 44.5 cm.
Date:  A.H. 1421  (C.E.  2000)
Illumination:  Ayten Tiryaki
H.E. Dr.Anwar Gargash collection, Dubai

Fâtiha  Sûresi
Sülüs*- nesih
1415/1995,  37x34 cm.
Tezhib: Fatma Özçay
Mehmed Özçay Koleksiyonu - İstanbul
*Sülüs  Besmelenin kompozisyonu Osman Özçay'a aittir.

Surat Al-Fatiha  S.1
Script:  Thulth * and naskh 
Size:  37 x 34 cm. 
Date:  A.H. 1415  (C.E. 1995)
Illumination:  Fatma Özçay
Mr.Mehmed Özçay collection,  Istanbul.
*the composition of the Basmalah in thulth above is after Osman Özçay.

Celî sülüs - Celî sülüs
1424/2003,  45 x 73 cm.
Hususi koleksiyon (Dr.Halîfe b.Câsim el-Kevvâri) - Katar

we huve meaküm eyne mâ küntüm.

"Nerede olursanız olun O (Allah) sizinle beraberdir."
Kur'ân-ı Kerîm,  el-Hadîd 57/4

wa huwa ma'akum ayna mâ kuntum.
"And He is with you wheresoever ye may be"
Surat Al Hadid (Iron) (S.57  A.4)

Script :  jali thulth and jali naskh 
Size :  45 x 73 cm.
Date :  A.H. 1424  (C.E. 2003) 
Dr. Khalifa ibn Jasim Al-Kawwari collection, Qatar.

Lafzullah
Celî sülüs
Tezhib: Fatma Özçay

Lafz  Al-Jalaleh

(The Divine Name – Allah)
Script:  Jali thulth 
Illumination:  Fatma Özçay

Celî sülüs
1419/1998,  52 x 51.5 cm.
Tezhib: Fatma Özçay
Sharjah Hat Müzesi - Birleşik  Arab  Emirlikleri

el-birru husnü'l-hulukı.

"İyilik güzel ahlaktır."
Hadîs-i Şerîf - Buhârî, Müslim, Tirmizî

"Being  'righteous'  is  being  good  natured"
(A saying of the Prophet)

Script:  Jali thulth
Size:  52 x 51.5 cm.
Date:  A.H. 1419  (C.E. 1998)
Illumination:  Fatma Özçay
Sharjah Art Museum,  U.A.E.

Hamd ile Tesbih
Celî sülüs
1418/1998,  42 x 42 cm.
Tezhib: Fatma  Özçay
Türkiye Millî KültürVakfı Koleksiyonu - İstanbul

we in min şey'in illâ yüsebbihu bihamdih.

"Hiç bir şey yoktur ki; Allâh'ı hamdederek tesbîh etmesin."
Kur'ân-ı Kerîm, el-İsrâ 17/44

wa in min şay'in illâ yüsabbihu bihamdih.

"There is not a thing but celebrates His praise"
Surat Bani Isra-il (the Children of Israel) (S.17  A.44)

Script:  jali thulth in a circular composition
Size:  42 x 42 cm.
Date:  A.H. 1418  (C.E. 1998)
Illumination:  Fatma  Özçay
Turkish National Culturel Foundation,  Istanbul. 

Besmele
Celî  muhakkak
Sâmi Efendi'nin (1838-1912) h.1321'de Yıldız Hamîdiye Çeşmesi için yazdığı Besmele’den naklen
1419/1998,  33 x 52.5 cm.
Husûsî koleksiyon (Abdurrahîm el-Mahmûd) - Abu Dhabi

Basmalah 

This Basmalah composition is rendered after the great Ottoman calligrapher Sami Efendi (1838-1912) is still inscribed on the sabil (public fountain) of the ‘Hamidiye Çeşmesi’, Yıldız, Istanbul, dated A.H. 1321 (C.E. 1903)

Script:  Jali Muhaqqaq
Size:  33 x 52.5 cm.
Date:  A.H. 1419 (C.E. 1998)
Mr. Abdul Rahim Al-Mahmud collection, Abu Dhabi. 

Celî  sülüs
1415/1995,  39.5 x 30.5 cm.
Tezhib:  Fatma  Özçay
(Resimdeki tezhib aslından farklıdır)
Ebrû: Alparslan Babaoğlu
İslâm,Tarih,San'at ve Kültür Araştırma Merkezi - İstanbul

Kad efleha men tezekkâ.

"(Kötülüklerden) arınan kurtuluşa ermiştir."
Kur'ân-ı Kerîm, el-A'lâ 87/14

"But he will prosper who purifies himself"
Surat Al-A’la (The Most High) (S.87  A.14)

Script:  Jali  thulth
Size:  39.5 x 30.5 cm.
Date:  A.H. 1415  (C.E. 1995)
Illumination:  Fatma Özçay (slightly different from the original illumination).
Ebru  (marbling):  Alparslan Babaoğlu
Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA),  Istanbul.

Fâtiha  Sûresi
Sülüs - nesih
1414/1994,  23.5 x 32 cm.
Tezhib: Ayten Tiryaki
Prof. M. Uğur Derman Koleksiyonu – İstanbul

Al-Fatiha

The Opening Chapter of the Qur’an
Surat Al-Fatiha (S.1)      

Script:  Thulth and naskh 
Size:  23 x 32 cm.
Date:  A.H. 1414  (C.E. 1994)
Illumination:  Ayten Tiryaki
Prof. M.Uğur Derman collection,  Istanbul.

Tevekkül  Kıt'ası
Sülüs - nesih
1419/1999,  35 x 50 cm.
Tezhib: Necâti Sancaktutan
Dr. Enver Gargaş Koleksiyonu - Dubai

Sülüs satır:
"Allâh'a tevekkül et; vekil olarak Allah yeter."
Kur'ân-ı Kerîm,  el-Ahzâb 33/3

Nesih satırlar:
"Ömer bin
Hattab (R.A.)'den. Diyor ki;
Rasûllullâh'ın (S.A.V.)  şöyle
buyurduğunu işittim: 
Eğer Allâh'a hakkıyla tevekkül 
edebilseydiniz kuşları rızıklandırdığı 
gibi sizi de rızıklandırırdı ki, o kuşlar 
sabah aç olarak çıkarlar 
tok olarak dönerler."
Hadîs-i Şerîf–Tirmizî

"Wa  tawakkal  ‘ala  Allah..."

"And put thy trust in Allah, and enough is Allah
as a disposer of affairs…"
Surat Al-Ahzab (S.33, A.3) 
and a saying of the Prophet.

Script:  Thulth and naskh   
Size:  35 x 50 cm.
Date:  A.H. 1419  (C.E. 1999)
Illumination:  Necati Sancaktutan
H.E. Dr.Anwar Gargash collection,  Dubai.

Hilye-i  Şerîfe
Sülüs - nesih
1420/2000,  69.5 x 46 cm.
Tezhib: Fatma Özçay
Abdurrahmân el-Uveys Koleksiyonu – Dubai

Hilyah

(Word portrait of the Prophet)
Script:  Thulth and naskh 
Size:  69.5 x 46 cm.
Date:  A.H. 1420  (C.E. 2000)
Illumination:  Fatma  Özçay
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection,  Dubai.

Hz. Eyyûb (A.S.)'ın  Duası
Celî sülüs,
1416/1996,  28 x 50 cm.
Tezhib: Fatma Özçay
Dr.Enver Gargaş Koleksiyonu - Dubai

we eyyûbe iz nâdâ rabbehû ennî messeniye 'd-durru we ente erhamu 'r-râhimîn.

"Eyyûb'u da an. O Rabbine: Bu dert bana dokundu, Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti."
Kur'ân-ı Kerîm, el-Enbiyâ 21/83

wa ayyûbe iz nâdâ rabbahû annî massaniye 'd-durru wa anta arhamu 'r-râhimîn.


"And (remember) Job, when he cried to his Lord: 'Truly, distress seized me, but Thou art the Most Merciful' "
Surat Al-Anbiyaa (the Prophets) (S.21  A.83)

Script:  Jali thulth
Size:  28 x 50 cm.
Date:  A.H. 1416  (C.E. 1996)
Illumination:  Fatma Özçay
H.E. Dr.Anwar Gargash collection,  Dubai.

Celî sülüs
1424/2003, 28 x 46.5 cm.
Asya Medeniyetleri Muzesi, Singapur

Huwe enşeeküm mine'l-ardı westa'meraküm fîhâ.

"Sizi yerden inşa edip orada yaşatan O'dur."
Kur'ân-ı Kerîm, Hûd 11/61

Huwa anşaaküm mine'l-ardı wasta'maraküm fîhâ.


"He Who hath produced you from the earth and settled you therein"
Surat Hud (S.11 A.61)

Script: Jali thulth
Size: 28 x 46.5 cm.
Date: A.H. 1424 (C.E. 2003)
Asian Civilisations Museum, Singapore

Hilye-i Şerife
Sülüs - nesih
1418/1998,  58 x 39 cm.
Tezhib: Gülnur Duran
Zeki Cemal Özen Koleksiyonu - İstanbul

Hilyah
(Word portrait of the Prophet)
Script: thulth and naskh
Size: 58 x 39 cm.
Date: A.H. 1418 (C.E. 1998)
Illumination: Gülnur Duran
Zeki Cemal Özen Collection - İstanbul

Hamd ve Tesbih
Celî sülüs
1416/1996,  28 x 28 cm.
Tezhib: Fatma  Özçay
Ebrû:  Alparslan Babaoğlu
Husûsî koleksiyon (Ali Demirel) - İstanbul

We in min şey'in illâ yüsebbihu bihamdih.
"Hiç bir şey yoktur ki; Allâh'ı hamdederek tesbîh etmesin."
Kur'ân-ı Kerîm, el-İsrâ 17/44

Wa in min şay'in illâ yüsabbihu bihamdih.
"There is not a thing but celebrates His praise"
Surat Bani Isra-il (the Children of Israel) (S.17  A.44)

Script:  jali thulth in a circular composition
Size:  28 x 28 cm.
Date:  A.H. 1416  (C.E. 1996)
Illumination:  Fatma  Özçay
Ebru:  Alparslan Babaoğlu
Mr. Ali Demirel collection,  Istanbul.

Aşk u Meşk 1
Celî sülüs - celi nesih
1427/2006,  66 x 48 cm
Hususi koleksiyon – Sharjah

'Ashq u Mashq 1

A karalama of the words "'Ashq" and "Mashq"

Script:  Jali thulth and naskh
Size:  66 x 48 cm.
Date:  A.H. 1427 (C.E. 2006)
Private collection, Sharjah

Besmele
Celî tevkî 
1422/2001, 43 x 50 cm.
Tezhib:  Fatma Özçay
Muhammed el-Murr Koleksiyonu – Dubai

Basmalah
Script:  Jali tawqi'
Size:  43 x 50 cm.
Date:  A.H. 1422  (C.E. 2001) 
Illumination:  Fatma Özçay
Mr. Mohammad Al-Murr collection,  Dubai.

Oklu  Besmele
Celî  sülüs,
1415/1995,  
Tezhib:  Fatma Özçay
Ebrû:  Fuad Başar 
A.Aydın Bolak Koleksiyonu – İstanbul

Basmalah
(This form is known in the Ottoman callicraphic tradition as oklu Besmele or ''Basmalah with arrow''.)

Script:  Jali thulth 
Date:  A.H. 1415  (C.E. 1995 )
Illumination:  Fatma Özçay
Ebru:  Fuad Başar 
Mr. A. Aydın Bolak collection,  Istanbul.

Oklu  Besmele
Celî sülüs,
1425/2005, 29 x 58 cm.
Tezhib: Gamze Yorgancı
Husûsî Koleksiyon - Dubai

Basmalah
(This form is known in the Ottoman callicraphic tradition as oklu Besmele or ''Basmalah with arrow''.)

Script:  Jali thulth
Size:  29 x 58 cm. 
Date:  A.H. 1425 (C.E. 2005 )
Illumination:  Gamze Yorgancı
Private collection,  Dubai

Oklu  Besmele
Celî sülüs,
1415/1995, 38 x 82 cm.
Tezhib:  Fatma Özçay
Ebrû:  Alparslan Babaoğlu
Husûsî Koleksiyon (H.Bülend Çorapçı)–İstanbul

Basmalah
(This form is known in the Ottoman callicraphic tradition as oklu Besmele or ''Basmalah with arrow''.)

Script:  Jali  thulth
Size:  38 x 82 cm. 
Date:  A.H. 1415 (C.E. 1995 )
Illumination:  Fatma Özçay
Ebru:  Alparslan Babaoğlu
Mr. Halil Bülend Çorapçı collection, Istanbul.

Yâsîn-i  Şerîf
Nesih
1409/1988,
25 x 32 cm.
Tezhib:  Gülnur Duran
Türkpetrol Vakfı Koleksiyonu - İstanbul

Yâ-Sîn
(being Abbreviated Letters)
Surat Ya-Sin (S.36  A.1-13)

Script:  Naskh
Size: 25 x 32 cm.  
Date:  A.H. 1409 (C.E. 1988)
Illumination:  Gülnur Duran
Türkpetrol Vakfı collection,  Istanbul

Ülfet  ve  Rıfk  Kıt'ası
Sülüs - nesih
1409/1988,  31.5 x 45 cm.
Tezhib:  Fatma Özçay
Türkpetrol Vakfı Koleksiyonu - İstanbul

Sülüs satır:  Mümin güzel geçinir, kendisiyle de güzel geçinilir. Güzel geçinmeyen ve geçinilmeyende hayır yoktur."
Hadîs-i Şerîf - Ahmed b. Hanbel

"The believer is intimate and amicable..."
(Sayings of the Prophet) 

Script:  Thulth and naskh
Size:  31.5 x 45 cm.
Date:  A.H. 1409 (C.E. 1988)
Illumination:  Fatma Özçay
Turkpetrol Vakfi collection,  Istanbul.

Âyetülkürsî
Nesih
1421/2001,  36 x 27 cm.
Tezhib:  Arda Çakmak
Muhammed el-Murr Koleksiyonu - Dubai

Ayat-ul-Kursi  (The  Verse  of  the  Throne)
Script:  Naskh
Size:  36 x 27 cm.
Date:  A.H. 1421 (C.E. 2001)
Illumination:  Arda Çakmak
Mr. Mohammad Al-Murr collection,  Dubai.

Celî sülüs
1419/1998,  42.5 x 46 cm.
Tezhib:  Fatma Özçay
Ebrû:  Alparslan Babaoğlu
Dr. Enver Gargaş Koleksiyonu - Dubai

tebâreke'smu  rabbike  zi'l-celâli  we'l-ikrâm.
"Celâl ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir."
Kur'ân-ı Kerîm,  er-Rahmân 55/78

"Blessed be the name of thy Lord, full of Majesty, Bounty and Honour"
Surat al-Rahman ([ Allah ] the Most Gracious) (S.55  A.78)

Script:  Jali thulth
Size:  42.5 x 46 cm.
Date:  A.H. 1419 (C.E. 1998)
Illumination:  Fatma Özçay
Ebru:  Alparslan Babaoğlu
H.E. Dr.Anwar Gargash collection,  Dubai.

Besmele
Celî muhakkak
1420/1999,  13 x 29 cm.
Sharjah Hat Müzesi - Birleşik Arab Emirlikleri

Basmalah
Script:  Jali muhaqqaq
Size:  13 x 29 cm.
Date:  A.H. 1420 (C.E. 1999)
Sharjah Calligraphy Museum, U.A.E.

Hz. Musa (a.s.)'ın Duası
Celî nesih
1427 / 2006 , 19 x 28 cm.
Abdurrahmân  el-Uweys   Koleksiyonu – Dubai

"Ya Rabbi Göğsümü genişlet işimi kolaylaştır."
Kur'ân-ı  Kerîm, Tâhâ 20/25-26

''O my Lord! Expand me my breast; ease my task for me."
Surat Ta-Ha (S.20 A.25-26)

Script:  Jali naskh
Size:  19 x 28 cm.
Date:  A.H. 1427 (C.E. 2006)
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection, Dubai

Celî sülüs müsennâ
1417/1996,  29.5 x 21 cm.
Husûsî  koleksiyon - İstanbul

we  mâ  biküm  min  ni'metin  feminellâh.
"Sizdeki her nimet Allâh'dandır."
Kur'ân-ı Kerîm,  en-Nahl 16/53

"And ye have no good thing but is from Allah"
Surat Al-Nahl (The  Bee) (S.16  A.53)

Script:  Muthanna*  in  jali  thulth
*(twofold - the left half of the composition is the mirror image of the right)
Size:  29.5 x 21 cm.
Date:  A.H. 1417  (C.E. 1996)
Private collection,  Istanbul 

Celî sülüs
1419/1998,  33 x 55 cm.
Ebrû:  Alparslan Babaoğlu
Husûsî koleksiyon (Ali Demirel) - İstanbul

wellâhu  ya'lemu  we  entüm  lâ  ta'lemûn.
"Allah bilir, siz bilmezsiniz."
Kur'ân-ı Kerîm,  el-Bakara 2/232

"And Allah knows, and ye know not"
Surat Al-Baqarah (the Heifer) (S.2  A.232)

Script:  Jali thulth
Size:  33 x 55 cm.
Date:  A.H. 1419 (C.E. 1998)
Mr. Ali Demirel collection,  Istanbul. 

Celî sülüs
1419/1998,  10 x 37.5 cm.
Gençlik Sanat Merkezi - Doha
 
"Ben cinleri ve insanları ancak Bana ibadet etmeleri için yarattım."
Kur'ân-ı Kerîm,  ez-Zâriyât 51/56

"I have only created jinns and men, that they may serve Me "
Surat Az-Zariyat (The Winds that Scatter) (S.51  A.56)

Script:  Jali thulth
Size:  10 x 37.5 cm.
Date:  A.H. 1419  (C.E. 1998)
Youth  Centre For Creative Arts, Doha.

Yüsran -1
Celî sülüs
1410/1990,  32 x 49.5 cm.
Tezhib:  Fatma  Özçay
Husûsî koleksiyon (Muhammed Temîmî) - İstanbul

''(Her) zorlukla beraber bir kolaylık vardır. (Evet, her) zorlukla beraber bir kolaylık vardır.''
Kur'an-ı Kerim, el-İnşirah 94/5-6

"So verily, with every difficulty, there is relief. Verily, with every difficulty there is relief"
Surat Al-Inshirah (The  Expansion) (S.94  A.5-6)

Script:  Jali thulth
Size:  32 x 49.5 cm.
Date:  A.H. 1410 (C.E. 1990)
Illumination:  Fatma Özçay
Mr. Muhammed Tamimi collection, Istanbul.

Yüsran-2
Celî sülüs
1414/1994,  31 x 50 cm.
Tezhib:  Fatma  Özçay
A.Aydın Bolak Koleksiyonu – İstanbul

fe  inne  mea'l-usri  yüsran  inne  mea'l-usri  yüsrâ.
"(Her) zorlukla beraber bir kolaylık vardır.(Evet) her zorlukla beraber bir kolaylık vardır."
Kur'ân-ı  Kerîm,  el-İnşirâh  94/5-6

"So verily, with every difficulty, there is relief. Verily, with every difficulty there is relief"
Surat Al-Inshirah (The  Expansion) (S.94  A.5-6)

Script:  Jali thulth
Size:  31 x 50 cm.
Date:  A.H. 1414 (C.E. 1994)
Illumination:  Fatma Özçay
A.Aydın Bolak (1925-2004) collection, Istanbul.

 

Yüsran - 3
Celî sülüs 
1417/1996,  41.5 x 67.5 cm.
Tezhib:  Fatma Özçay
Mehmed Özçay Koleksiyonu - İstanbul

fe  inne  mea'l-usri  yüsran  inne  mea'l-usri  yüsrâ.
"(Her) zorlukla beraber bir kolaylık vardır. (Evet) her zorlukla beraber bir  kolaylık vardır."
Kur'ân-ı Kerîm, el-İnşirâh  94/5-6

"So verily, with every difficulty, there is relief. Verily, with every difficulty  there is relief"
Surat Al-Inshirah (The  Expansion) (S.94  A.5-6 )

Script:  Jali thulth
Size:  41.5 x 67.5 cm.
Date:  A.H. 1417 (C.E. 1996)
Illumination:  Fatma Özçay
Mr. Mehmed Özçay collection,  Istanbul. 

Celî dîvânî
1424/2003, 19.5 x 54 cm.
Abdurrahmân el-Uweys Koleksiyonu - Dubai  

Kur'ân-ı Kerîm, er-Rûm 30/17-19

Surat Al-Rum (The  Romans) (S.30  A.17-19)

Script:  jali diwani
Size:  19.5 x 54 cm.
Date:  A.H. 1424 (C.E. 2003)
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection, Dubai.

Allah'ın Boyası
Celî sülüs
1424/2003, 70 x 70 cm.
Tezhib:  Fatma  Özçay
Dr. Gargaş Koleksiyonu - Dubai

Sıbğatellâhi  we  men  ahsenu  mine'llâhi  sıbğaten.
"Allâh'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allâh'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki?"
Kur'ân-ı Kerîm,  el-Bakara 2/138

"(Our religion) takes its hue from Allah,
and who can give a better hue then Allah. It is He whom we worship"
Surat Al-Baqarah (the Heife) (S.2  A.138) 

Script:  Jali thulth
Size:  70 x 70 cm.
Date:  A.H. 1424 (C.E. 2003)
Illumination:  Fatma Özçay
H.E. Dr.Anwar Gargash collection, Dubai.

 

Arapça  Bir  Nazm
Sülüs
1416/1996,  35 x 31 cm.
Dr. Enver Gargaş Koleksiyonu - Dubai

"Ganî gönüllü ol, aza kanâat eyle
Öl de maişet için alçağa tenezzül etme
Onurunu incitme geçim derdiyle
Zira rızkı veren ancak Kerim olan Allâh'dır."

a poem
"Be rich hearted and contented with little
Die but never ask a mean one for support 
In this life, living broken hearted is odd                 
For subsistence is endowed by God."Script:  Thulth
Size:  35 x 31 cm.
Date:  A.H. 1416 (C.E. 1996)
H.E. Dr.Anwar Gargash collection,  Dubai

Asr  Sûresi
Celî Sülüs
1419/1999,  58 x 63 cm.
Tezhib: Fatma Özçay
Mehmed Özçay Koleksiyonu – İstanbul

İlk  satır:  "Eûzu Besmele", ikinci ve üçüncü satırlar: "Asra and olsun ki, insan ziyandadır. Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka."
Kur'ân-ı Kerîm,  el-Asr 103/1-3

"By (the Token of) Time (through the ages), Verily Man is in loss, Except such as have Faith, and do righteous deeds, and (join  together) in the mutual teaching of Truth, and of Patience and Constancy."
Surat al-‘Asr (Time through the ages) (S.103 A.1-3)

Script:  Jali thulth     
Size:  58 x 63 cm.
Date:  A.H. 1419  (C.E. 1999)
Illumination:  Fatma Özçay
Mr. Mehmed Özçay collection,  Istanbul. 

Hilye-i  Şerîfe
Sülüs - nesih
1416/1996,  90 x 60 cm.
Tezhib: Fatma Özçay
Husûsî koleksiyon ( Prof. Said Kemal Mimaroğlu) - İstanbul

Hilyah
(Word portrait of the Prophet)
Script:  thulth and naskh
Size:  90 x 60 cm. 
Date:  A.H. 1416  (C.E. 1996) 
Illumination:  Fatma Özçay
Professor Sa'id Kemal Mimaroğlu collection, Istanbul.

Sülüs  besmele  ta'limi
1420/1999,  6.5 x 27cm.
Husûsî koleksiyon – İstanbul

Basmalahh
This is a practice panel, showing the measurements and position of the letters and words by means of dots and fine lines.These dots are rendered by the same pen. 
 
Script:  Thulth 
Size:  6.5 x 27 cm.
Date:  A.H. 1420  (C.E. 1999)
Private collection,  Istanbul. 

Sülüs-nesih  "Rabbi  yessir"  ta'lîmi
1420/1999,  9.5 x 36.5 cm.
Mehmed Özçay Koleksiyonu - İstanbul

Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bi-lhayr 

"Rabbim, kolaylaştır zorlaştırma; hayırla tamamına erdir."

Rabbi  Yassir  wa  la  tu’assir
Rabbi  tammim  bi-lkhair


"My Lord, make (this work) easy not difficult. My Lord, may the ending be completed in goodness."

Script:  Thulth and nask
Size:  9.5 x 36.5 cm.
Date:  A.H. 1420  (C.E. 1999)
Mr. Mehmed Özçay collection,  Istanbul.

Sülüs-nesih  "Rabbi  yessir"  temrîni
1421/2001,  9 x 35 cm.
Husûsî koleksiyon (Nebil F. Safvet) – Dubai

Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bi-lhayr 

"Rabbim, kolaylaştır zorlaştırma; hayırla tamamına erdir."

Rabbi Yassir  wa  la  tu'assir  Rabbi  tammim  bi-lkhair

"My Lord, make (this work) easy not difficult. My Lord, may the ending be completed in goodness."

Script:  Thulth and naskh
Size:  9.5 x 35 cm.
Date:  A.H. 1421 (C.E. 2001)
Dr. Nabil F.Safwat collection,  Dubai

Celî  sülüs
1424/2003,  57 x 45 cm. 
Abdurrahmân el-Uweys Koleksiyonu - Dubai

men  câle  nâle
"Yürüyen maksûda erer."
Atasözü

man  jala  nala
"He who journeys attains"
(A proverbial saying)

Script:  Jali thulth
Size:  57 x 45 cm.
Date:  A.H. 1424 (C.E. 2003)
H.E. Abdul Rahman Al-Owais collection, Dubai.

Celî  sülüs
1425/2005, 56 x 44.5 cm.
Dubai emiri Şeyh Muhammed b.Raşid Al-Mektum Koleksiyonu

men  câde  sâde
"Veren el üstündür"
Atasözü

man  jada  sada
"He who is generous prevails"

Script:  Jali thulth
Size:  56 x 44.5 cm.
Date:  A.H. 1425  (C.E. 2005)
Collection of H.H.Sheikh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai.

Celî dîvânî
1424/2003,  26 x 44 cm. 
Husûsî koleksiyon - Dubai

we  asâ  en  tekrahû  şey'en  we  huwe  hayrun  leküm. we  asâ  en  tuhibbû  şey'en  we  huwe  şerrun  leküm.
"Olur ki, hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda iyi olabilir. Ve hoşlandığınız bir şey de hakkınızda kötü olabilir."
Kur'ân-ı  Kerîm,  el-Bakara  2/216

"But it is possible that ye dislike a thing which is good for you, and that ye love a thing which is bad for you. But Allah knoweth, and ye know not."
Surat Al-Baqarah (the  Heifer) (S.2  A.216)

Script:  Jali diwani
Size:  26 x 44 cm.
Date:  A.H. 1424 (C.E. 2003)
H.E. Dr.Anwar Gargash collection,  Dubai.

Hürriyet
Celî  sülüs, sülüs ve celî nesih
1423/2002,  28 x 45.5 cm.
Tezhib: Arda Çakmak
Abdurrahmân el-Uweys Koleksiyonu - Dubai

Hurriyyetî  hiye  eğlâ  mâ  a'îşu  bihî
 in  lem  tekün  fe  hayatî  külluhâ  abesu.

"En kıymetli varlığım hürriyetimdir benim Hür değilsem yaşamak için yoktur  nedenim."*
Şair Sultan b.Ali el-Uweys (1925-2000) - Dubai 
*Terceme Hasan Ali Göksoy tarafından manzum hale getirilmiştir

"My freedom is the most precious aspect of my life Without it all my life  is frivolous." 
(This is a poem by the late Sultan ibn Ali Al-Owais (1925-2000)

Script:  Jali thulth, thulth and jali naskh. 
Size:  28 x 45.5 cm.
Date:  A.H. 1423  (C.E. 2002)
Illumination:  Arda Çakmak
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection, Dubai.

Sülüs
1424/2003, 45.5 x 60 cm.
Tezhib: Arda Çakmak
Abdurrahmân el-Uweys Koleksiyonu - Dubai

we men yettekıllâhe yec'al lehû mahrecen we yerzukhu min haysü lâ yahtesib.
"Kim Allâh'tan korkarsa (Allah) ona bir çıkış (yolu) yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır."
Kur'ân-ı Kerîm, et-Talâk 65/2-3

"..and for those who fear Allah, He (ever) prepares a way out, and He provides for him from (sources) he never could expect."
Surat Al-Talaq (Divorce) (S.65 A.2-3)

Script: Thulth
Size: 45.5 x 60 cm.
Date: A.H. 1424 (C.E. 2003)
Illumination: Arda Çakmak
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection, Dubai.

 

Besmele
Celî sülüs
1421/2001,  49 x 63 cm.
Tezhib:  Fatma  Özçay
Mehmed Özçay Koleksiyonu – İstanbul

Basmalahh
(written within an oval shape)

Script:  Jali thulth
Size:  49 x 63 cm.
Date:  A.H. 1421  (C.E. 2001)
Illumination:  Fatma Özçay
Mehmed Özçay collection,  Istanbul. 

Celî sülüs
1418/1998,  24.5 x 45 cm.
Tezhib:  Fatma Özçay
Dr.Irvin C.Schick Koleksiyonu - Boston

Huwe  enşeeküm  mine'l-ardı  westa'meraküm  fîhâ.
"Sizi yerden inşâ edib orada yaşatan O'dur."
Kur'ân-ı  Kerîm,  Hûd 11/61

"It is He Who hath produced you from the earth and settled you therein"
Surat Hud (The Prophet Hud) (S.11  A.61)

Script:  Jali thulth
Size:  24.5 x 45 cm.
Date:  A.H. 1418 (C.E. 1998)
Illumination:  Fatma Özçay
Dr.Irvin C.Schick collection,  Boston. 

Yakarış
Celî sülüs 
1425/2004,  36 x 58 cm.
Abdurrahmân el-Uweys Koleksiyonu - Dubai

Rahmeteke  yâ  Rab
"Rahmetini diliyorum yâ Râbbî !"

"Rahmatak  ya  Rab"
(Your Mercy, O Lord !) 

Script:  Jali thulth
Size:  36 x 58 cm.
Date:  A.H. 1425 (C.E. 2004)
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection,  Dubai.

Hilye-i  Şerîfe
Sülüs - nesih
1418/1997,  59.5 x 41cm.
Tezhib: Fatma Özçay
Sharjah emîri Şeyh Sultan b. Muhammed Âl-Kāsimî Koleksiyonu - B.A.E

Hilyah
(Word portrait of the Prophet)
Script:  Thulth and naskh
Size:  59.5 x 41 cm.
Date:  A.H. 1418 (C.E. 1997)
Illumination:  Fatma Özçay
H.H. Sheikh Dr. Sultan Ibn Muhammad Al-Qasimi collection, Ruler of Sharjah.

İstiğfâr
Celî sülüs
1418/1998,  36 x 56 cm.
Tezhib: Fatma Özçay
Muhammed el-Murr Koleksiyonu - Dubai

we  kul  rabbi-ğfir  werham  we  ente  hayru'r-râhimîn.
"De ki, Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın."
Kur'ân-ı  Kerîm,  el-Mu'minûn  23/118

"So say: ‘O my Lord! Grant Thou forgiveness and mercy! For Thou art the Best of those who show mercy!"
Surat Al-M`uminun (The  Believers) (S.23  A.118)

Script:  Jali thulth
Size:  36 x 56 cm. 
Date:  A.H. 1418 (C.E. 1998)
Illumination:  Fatma Özçay
Mr. Mohammad Al-Murr collection,  Dubai.

Celî sülüs müsennâ
1418/1998,  56 x 49 cm.
Tezhib: Fatma Özçay
Dubai Emiri Şeyh Muhammed b. Raşid Âl-Mektûm koleksiyonu - B.A.E.

hayrunnâs  men  yenfeunnâs.
"İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olanıdır."

Khair  al-nas  man  yanfa'  al-nas
"The best of all people is he who avails people."

Script:  Muthanna* in jali thulth
Size:  56 x 49 cm.
Date:  A.H. 1418 (C.E. 1998)
Collection of H.H. Sheikh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai.
*(twofold - the left half of the composition is the mirror image of the right)

Celî sülüs
1414/1994,  20 x 23.5 cm. 
Husûsî koleksiyon (M.Hilmi Şenalp) - İstanbul

fesda'  bimâ  tü'mer.
"Sana emrolunanı açıkça söyle"
Kur'ân-ı Kerîm,  el-Hicr 15/94

"Therefore expound openly what thou art commanded, and turn away from those who join false gods with Allah"
Surat Al-Hijr (The Rocky Tract) (S.5  A.94)

Script:  Jali thulth (an oval composition)
Size:  20 x 23.5 cm.
Date:  A.H. 1414 (C.E. 1994)
M.Hilmi Şenalp collection,  Istanbul.

Amenerresûlü
Nesih
1422/2001,  34 x 28 cm.
Tezhib:  Arda Çakmak
Abdurrahman el-Uweys Koleksiyonu - Dubai

Kur'ân-ı Kerîm,  el-Bakara 2/285-286

Surat Al-Baqarah (the Heifer) (S.2  A.285 - 286)

Script:  Naskh
Size:  34 x 28 cm.
Date:  A.H. 1422 (C.E. 2001)
Illumination:  Arda Çakmak
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection,  Dubai.

 

Karalama
Celî sülüs, nesih 
1424/2003,  40 x 55.5 cm.
Dr.Enver Gargaş Koleksiyonu - Dubai
         
Hayru'l-birri  'âciluhû
"Hayrın en iyisi geciktirmeden yapılanıdır."
Hadis-i Şerif
      
Khairu'l-birri  'ajiluhu
"The immediate reverence is the best of all reverence."
(A saying of the Prophet)

Script:  Jali thulth and naskh
Size:  40 x 55.5 cm
Date:  A.H. 1424 (C.E. 2003)
H.E. Dr.Anwar Gargash collection,  Dubai.

Celî sülüs müsennâ
1421/2000,  44 x 44 cm.
Mehmed Özçay Koleksiyonu – İstanbul

Huwelğanî
"Ganî* olan ancak O (Allah) dır"
Kur'ân-ı Kerîm,  Yûnus 10/68

*EL-ĞANİYY: Allâh'ın isimlerinden. Çok zengin, her şeyden müstağni olan, Ondan daha zengin kimsenin olmadığı, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan fakat her şeyin Ona muhtaç olduğu yegâne varlık.


Howa  al-Ghani*
"He is Self-Sufficient! "
Surat Yunus (Jonah) (S.10  A.68)
* "al-Ghani"- one of the 99 names of God.

Script:  Muthanna in jali thulth
Size:  44 x 44 cm.
Date:  A.H. 1421 (C.E. 2000)
Mehmed Özçay collection,  Istanbul.

Celî sülüs - celî nesih,
1422/2001,  22 x 41 cm.
Tezhib:  Ayten Tiryaki
B.A.E. Dış İşleri Bakanı Şeyh Abdullah b. Zâyid Âl Neheyyân Koleksiyonu - Abu Dhabi

"Affı (kolaylık yolunu) tut, iyiliği emret, cahillere aldırış etme."
Kur'ân-ı Kerîm, el-A'râf  7/199

"Hold to forgiveness; command what is right; but turn away from the ignorant "
Surat Al-A’raf (S.7  A.199)

Script:  Jali thulth and jali naskh
Size:  22 x 41 cm.
Date:  A.H. 1422 (C.E. 2001)
Illumination:  Ayten Tiryaki
Minister of forign affairs in U.A.E. Sheikh Abullah Ibn Zayed Al-Nahayan collection, Abu  Dhabi.   

Hilye-i  Şerîfe
Sülüs - nesih
1412/1992,  68 x 45 cm.
Tezhib:  Fatma Özçay
Husûsî Koleksiyon (Muhammed bin Umeyr) – Abu Dhabi

Hilyah
(Word portrait of the Prophet)
Script:  Thulth and naskh
Size:  68 x 45 cm.
Date:  A.H. 1412 (C.E. 1992)
Illumination:  Fatma Özçay
Mohammad ibn Omair collection,  Abu Dhabi

Yâ  Vedûd *
Celî sülüs müsennâ
1422/2001,  28 x18 cm.
Husûsî koleksiyon - Erzurum

Üstte nesih hattıyla:
"Onun âyetlerinden biri de, size kendi nefislerinizden kendileriyle sükûn bulacağınız eşler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz bunda, düşünen bir toplum için ibretler vardır."
Kur'ân-ı  Kerim,  er-Rûm  30/21

*Vedud:  Allâh'ın isimlerinden. İyi kullarını seven, onlara rahmet ve bereketini ulaştıran. Rızası ve sevgisi kazanılacak biricik varlık.

Ya  Wadud *
"O Friendly One"
* "al-Wadud" - one of the 99 names of God.

Script:  Muthanna (twofold) in jali thulth and naskh
Size:  28 x 18 cm
Date:  A.H. 1422 (C.E. 2001)
Private collection,  Erzurum.

Sabır
Celî sülüs
1424/2003,  43 x 55.5 cm.
Abdurrahman el-Uweys Koleksiyonu - Dubai

fe  sabrun  cemîl.
"Artık güzelce sabretmek gerek."
Kur'ân-ı Kerîm,  Yûsuf 12/83

Fasabrun  jamil
" 'For me' patience is most fitting: against that which ye assert"
Surat Yusuf (Joseph) (S.12  A.83) 

Script:  Jali thulth
Size:  43 x 55.5 cm.
Date:  A.H. 1424 (C.E. 2003)
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection,  Dubai.

"Muhabbet"  Karalaması
Celî sülüs - celî nesih
1420/2000,  50 x 70 cm.
Husûsî koleksiyon (Dr.Irvin Cemil Shick) - Boston

Mahabbah (Love)
Script:  Jali thulth and jali naskh
Size:  50 x 70 cm.
Date:  A.H. 1420 (C.E. 2000)
Dr.Irvin C.Shick collection,  Boston.

Leylâ ve Mecnûn
Celî sülüs
1414/1994,  40 x 62.5 cm.
Tezhib: Gülnur Duran
Türkpetrol Vakfı Koleksiyonu - İstanbul

"Leylâ vü Mecnûn vakfıdır, geldi müselsel muttasıl
Meşrûtadır zencîr-i aşk dîvâneden dîvâneye."
Hekimbaşı Abdülhak Molla (1786-1854)

"Layla and Majnun and the chain of love..."
(a Turkish poem)

Script:  Jali thulth
Size:  40 x 62.5 cm.
Date:  A.H. 1414 (C.E. 1994)
Illumination:  Gülnur Duran 
Türkpetrol Vakfi collection,  Istanbul.

Beş  Ganîmet
Nesih
1420/2000,  18 x 40,5 cm.
Tezhib: Ayten Tiryaki
Dr. Enver Gargaş Koleksiyonu - Dubai

"Beş şey gelmeden evvel beş şeyi ganimet bil: Ölümünden önce hayatını, hastalığından önce sağlığını, meşguliyetinden önce boş vaktini, yaşlılığından önce gençliğini ve fakirliğinden önce zenginliğini.."
Hadîs-i  Şerîf

“ Seize these five opportunities before any other: your life before your death, your  health before sickness, your leisure before your preoccupancy, your youth before your old age, and your wealth before your poverty.” 
(a saying atributed to Prophet)   

Script:  Naskh
Size:  18 x 40.5 cm.
Date:  A.H. 1420 (C.E. 2000)
Illumination:  Ayten Tiryaki
H.E. Dr.Anwar Gargash collection,  Dubai.

Celî sülüs 
1416/1996,  33.5 x 37.5 cm.
Tezhib:  Fatma Özçay
Ebrû:  Alparslan Babaoğlu
(Resimdeki tezyinat aslından farklıdır.)
Husûsî  koleksiyon (Anita  Baker) - Kuveyt

innellâhe  lâ  yuğayyiru  mâ  bikawmin  hattâ  yuğayyirû  mâ  bienfusihim.
"Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez."
Kur'ân-ı Kerîm,  er-Ra'd 13/11

"Verily never will Allah change the condition of a people until they change what is in themselves"
Surat al-Ra'd (Thunder) (S.13  A.11)

Script: Jali thulth
Size:  33.5 x 37.5 cm.
Date:  A.H. 1416 (C.E. 1996)
Illumination:  Fatma Özçay
Ebru:  Alparslan Babaoğlu
(the decoration here is slightly deferent from the original)
Anita Baker collection,  Kuwait.

Celî sülüs
1423/2002,  34 x 55 cm.
Dr. Enver Gargaş Koleksiyonu - Dubai

we  men  ya'tesım  billâhi  fekad  hudiye  ilâ  sıratın  müstakîm.
"Kim Allâh'a gönülden sımsıkı bağlanırsa, muhakkak ki o doğru yola konulmuştur."
Kur'ân-ı  Kerîm,  Âl-i  İmran  3/101

"Whoever holds firmly to Allah will be shown a way that is straight "
Surat Al-Imran (the Family of ‘Imran) (S.3  A.101)

Script:  Jali thulth
Size:  34 x 55 cm.
Date:  A.H. 1423 (C.E. 2002)
H.E. Dr.Anwar Gargash collection,  Dubai.

Sülüs-nesih 
1423/2003,  56 x 63 cm.
Tezhib:  Fatma Özçay
Muhammed el-Murr Koleksiyonu - Dubai

"Herşeyin, kemâlde başlar zevâli. 
 Mes'ûd bir hayata aldanılmasın. 
 Etse de baht ile hüzün tevâlî 
 Ye's binse, baht birdir; çok sanılmasın."
 Ebu'l-Bekâ er-Rundî'nin (ö.684/1285) Endülüs Mersiyesi’nden
(Terceme Hasan Âli Göksoy tarafından manzum hale getirilmiştir.)

Script:  Thulth and naskh
Size:    56 x 63 cm.
Date:  A.H. 1423 (C.E. 2003)
Illumination:  Fatma Özçay
Mr.Mohammad Al-Murr collection,  Dubai.

Münâcât
Nesih
1417/1997,  41 x 31 cm.
Tezhib:  Fatma Özçay
Husûsî Koleksiyon (Ahmed Zeki Yemânî) - Londra

İbrahim b. Edhem'in Münâcâtı
(Kabe’yi Tavafı Esnasında Söylenmiştir)

"Senin aşkın uğruna, âlemi terkedişim 
Evlâd ü ıyâlimi yetim koyup gidişim 
Paramparça etsende Senin yolunda beni 
Meyletmez başkasına, terketmez gönül Seni 
Mağfiretinden lutfet bu zavallı insana 
Senin iltifatını umarak geldi sana 
Âsi olduysa bile zaman zaman bu kulun 
Senden gayrıya secde eylemez, biliyorsun 
İlahi, âsi kulun huzuruna varıyor   
Suçlarımı bağışla diyerek yalvarıyor 
Senin şânından olur, affedersen, İlâhî 
Eşiğinden kovarsan n'ola Edhem'in hâli?"
(Terceme H. Âli Göksoy tarafından manzum hale getirilmiştir.)

"I left the world and orphaned my children for the love of You..."

From 'The Secret Conversation' (Munajat) of Ibrahim ibn Adham conceived during  his circumambulation of the Kaaba. 

Script:  Naskh
Size:  41 x 31 cm.
Date:  A.H. 1417 (C.E. 1997)
Illumination:  Fatma Özçay
Ahmed Zaki Yamani collection, London

Celî sülüs
1425/2004,  23.5 x 48 cm.
Sâmi Tokgöz Koleksiyonu - Konya

Bârakellâh
"Allah mubârek eylesin"

Baaraka  Allah
"God Bless"

Script:  Jali thulth
Size:  23.5 x 48 cm.
Date:  A.H. 1425 (C.E. 2004)
Sami Tokgöz collection,  Konya.

Tekbir  (Allâhu  ekber)
Celî tevkî
1420/2000,  19 x 17.5 cm.
Ebrû:  Hikmet Barutçugil
Husûsî  Koleksiyon (Hasan Âli Göksoy) - İzmir

Allahu  Akbar 
"Glorification of God - 'God is Greatest'

Script:  Jali tawqi'
Size:  19 x 17.5 cm.
Date:  A.H. 1420 (C.E. 2000)
Ebru:  Hikmet Barutçugil
Hasan Ali Göksoy collection,  İzmir.

Celî sülüs
1428/2007,  45 x 50 cm.
Tezhib:  Fatma Özçay
Husûsî koleksiyon - İstanbul

 

Eğis menisteğase bike.
"Yardım isteyenin yardımına koş."
Arab atasözü

 

Script:  Jali thulth
Size:  45 x 50 cm.
Date:  A.H. 14
28 (C.E. 2007)
Illumination:  Fatma Özçay
Private collection,  Istanbul.    

Besmele
Celî sülüs
1424/2003,  46 x 65 cm.
Tezhib: Arda Çakmak
Husûsî koleksiyon (Christoph  Müller) – Bern

Basmalah
(in oval composition)

Script:  Jali thulth
Size:  46 x 65 cm.
Date:  A.H. 1424 (C.E. 2003)
Illumination:  Arda Çakmak
Mr.Chirstoph Müller collection,  Bern

Hz. Peygamberin  bir  hutbesi
Sülüs
1411/1990,  38,5 x 32,5 cm. 
Tezhib: Fatma Özçay

(from a sermon by the Prophet Mohammad)
Script:  Thulth
Size:  38.5 x 32.5 cm.
Date:  A.H. 1411 (C.E. 1990)
Illumination:  Fatma Özçay

Celî sülüs
1410/1990,  41 x 53 cm.
Tezhib: Fatma Özçay
(Levhanın aslı tezhîbsiz olub, bilgisayar yardımıyla tezhîb, resme uygulanmıştır.)

innellâhe  mea'llezîne't-tekaw  wellezîne  hum  muhsinûn.
"Şüphesiz ki Allah (kötülüklerden) sakınan ve güzel amel edenlerle beraberdir."
Kur'ân-ı Kerîm,  en-Nahl 16/128

"For Allah is with those who restrain themselves, and those who do good"
Surat An-Nahl (S.16  A.128)

Script:  Jali thulth (oval composition) 
Size:  41 x 53 cm.
Date:  A.H. 1410 (C.E. 1990) 
Illumination:  Fatma Özçay

Celî  sülüsle  bir  kitap  kapağı,  1410/1990

Fann  al-Khatt 
"The Art of Calligraphy"
(A book title)   

Script:  Jali thulth
Date:  A.H. 1410 (C.E. 1990)

Celî sülüsle bir afiş yazısı,
Mehracânu  Kâzıme  li't-Türâsi'l-İslâmî

(Kâzıme İslam-Kültür Festivali) - Kuveyt,  1417/1997

Mahrajan  Kadhimah  li-l-Turath  al-Islami
“Al-Kadhima Festival for Islamic Tradition”
(A poster for the above festival)

Script:  Jali thulth
Date:  A.H. 1417 (C.E. 1997)

Celî  sülüsle  bir  kitap  kapağı,  1423/2002

Huruf
"letters"

This word (letters) appeared on the jacket and binding of a recently published  book on contemporary calligraphers.

Script:  Jali thulth
Date:  A.H. 1423 (C.E. 2002)

Celî  sülüsle  bir  müessese  ismi   
1423/2002,  26.5 x 68 cm.
Tezhib: Fatma Özçay

Müessesetu  Sultân  b.  Ali  el-Uweys  es-Sekâfiyye 
(Sultan b. Ali el-Uweys Kültür Müessesesi) – Dubai

Mu`assasat  Sultan  ibn  Owais  al-Thaqafiyyah
A panel for the Sultan ibn Ali Al-Owais Cultural Foundation,  Dubai.

Script:  Jali thulth
Size:  26.5 x 68 cm.
Date:  A.H. 1423  (C.E. 2002)
Illumination:  Fatma Özçay

Hilye-i  Şerîfe
Sülüs - nesih
1415/1994,  67.5 x 46.5 cm.
Tezhib:  Fatma Özçay
Husûsî koleksiyon (M.Hilmi Şenalp) - İstanbul

Hilyah
(Word portrait of the Prophet)
Script:  Thulth and naskh 
Size:  67.5 x 46.5 cm.
Date:  A.H. 1415  (C.E. 1994)
Illumination:  Fatma Özçay
Mr. M. Hilmi Şenalp collection,  Istanbul

Dua Kıt'ası
Sulüs - nesih
1424/2003,  45 x 58 cm.
Tezhib:  Arda Çakmak
Abdurrahman el-Uweys Koleksiyonu - Dubai

Sülüs birinci satır: “Rabbiniz buyurdu ki:  Bana duâ edin ki, size karşılık vereyim.” Kur’ân-ı Kerîm, el-Mû’min  40/60 
Nesih satırlar: “Kullarım beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki, Ben pek yakınım; Bana duâ edenin duâsına icâbet ederim.  Öyleyse onlar da davetime icâbet ve Bana hakkıyle inanıp tasdik etsinler ki, doğru yolda yürüyüp selâmete ersinler.” Kur’ân-ı Kerîm, el-Bakara 2/186 
Sülüs ikinci satır: “De ki: Duânız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin ki?” Kur’ân-ı Kerîm, el-Furkân 25/77

Script:  Thulth and naskh
Size:  45 x 58 cm.
Date:  A.H. 1424 (C.E. 2003)
Illumination:  Arda Çakmak
H.E. Abdul Rahman Al-Owais collection,  Dubai

Karalama
Celî sülüs - Celî nesih
1424/2003,  36.5 x 52 cm.
Abdurrahman el-Uweys Koleksiyonu - Dubai

we  men  yetewekkel  ale'llâhi  fe  huwe  hasbuhû.
"Kim Allâh'a güvenirse O ona yeter."
Kur'ân-ı Kerîm,  et-Talâk 65/3

"And if any one puts his trust in Allah, sufficient is (Allah) for him."
Surat At-Talaq (Divorce) (S.65  A.3)

This is a Karalama (a study) of the above Ayah.
Script: Jali thulth and jali naskh
Size:  36.5 x 52 cm. 
Date:  A.H. 1424 (C.E. 2003)
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection,  Dubai

Besmele  karalaması
Celî sülüs - celî nesih
1420/2000,  30 x 42 cm.
Husûsî koleksiyon – İstanbul

A  Karalama  of  the  Basmalah
Script:  Jali thulth and jali naskh
Size:  30 x 42 cm.
Date:  A.H. 1420 (C.E. 2000)
Mr.Ahmed Hamdi Pınarcık,  Istanbul

Muhabbet
Celî sülüs - celî nesih
1420/2000,  38 x 38 cm.
Tezhib:  Necâti Sancaktutan
Dr.Enver Gargaş Koleksiyonu – Dubai

Mahabbah (Love)
A calligraphic composition of the word 'love'

Script:  Jali thulth and jali naskh
Size:  38 x 38 cm.
Date:  A.H. 1420 (C.E. 2000)
Illumination:  Necati Sancaktutan
H.E. Dr.Anwar Gargash collection,  Dubai.

Sülüs - nesih  murakka
1420/2000
Tezhib: Fatma Özçay
Husûsî koleksiyon (Paul Amman) - İsviçre

Muraqqa'
(A calligraphic Album)

Script:  Thulth and naskh
Date:  A.H. 1420 (C.E. 2000)   
Illumination:  Fatma Özçay
Paul Ammann collection,  Switzerland.

Yâ  Ğaffâr *
Celî sülüs
1422 /2001,  47 x 36 cm.
Tezhib:  Orhan Dağlı
Husûsî koleksiyon (Saîd b.Umeyr) - Abu Dhabi

*GAFFÂR: Allâh'ın isimlerinden biri. Kullarının günahlarını örten, bağışlayıp affeden.

Ya  Ghaffar
"Oh much Forgiving One - one of the 99 names of God."

Script:  Jali thulth
Size:  47 x 36 cm.
Date:  A.H. 1422 (C.E. 2001)
Illumination:  Orhan Dağlı
Mr.Sa’id ibn Omair collection,  Abu Dhabi.

Celî Sülüs
1422/2001,  39.5 x 52 cm.
Tezhib:  Mustafa Çelebi
Husûsî koleksiyon (Dr.Halîfe b. Câsim el-Kewwârî) - Doha

wa'bud  rabbeke  hattâ  ye'tiyeke'l-yakîn.
"Yakîn (ölüm) sana gelinceye dek Rabbine ibâdet et,"
Kur'ân-ı Kerîm,  el-Hicr15/99

"And serve thy Lord until there come unto thee the Hour that is Certain."
Surat Al-Hijr (S.15  A.99)

Script:  Jali thulth
Size:  39.5 x 52  cm.   
Date:  A.H. 1422 (C.E. 2001)
Illumination:  Mustafa Çelebi
Dr.Khalifa ibn Jasim Al-Kawwari,  Doha

Celî dîvânî 
1425/2004,  45 x 71 cm.
Abdurrahman el-Uweys Koleksiyonu - Dubai

Sûbhâneke  lâ  ilme  lenâ  illâ  mâ  allemtenâ  inneke  ente  'l-alîmu  'l-hakîm.
"Sen yücesin (yâ  Rab); bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen herşeyi bilensin, hikmet sahibisin."
Kur'ân-ı Kerîm,  el-Bakara 2/32

"Glory to Thee: of knowledge we have none, save what Thou Hast taught us: in truth it is Thou who art perfect in knowledge and wisdom"
Surat  Al-Baqarah (the  Heifer) (S.2  A.32)

Script:  Jali diwani
Size:  45 x 71 cm.
Date:  A.H. 1425 (C.E. 2004)
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection,  Dubai

Cennet  Karalaması
Celî sülüs - nesih
1425/2005,  66 x 48 cm
Hususi koleksiyon – Sharjah

*Nesihler: Kur'ân-ı Kerim, ez-Zuhruf  43/71
"Orada canlarının çektiği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır."

Al-Jannah
"the Paradise"
A karalama of the word "Paradise", The naskh text is from Surat Al-Zukhruf (Gold  Adornments) (S.43  A.71): "To them will be passed round, dishes and goblets of gold: there will be There all that the souls could desire, all that the eyes could delight in: and ye shall abide therein (for aye)".

Script:  Jali thulth and naskh
Size:  66 x 48 cm.
Date:  A.H. 1425 (C.E. 2004)

Nesih
1411/1991,  45 x 30 cm.
Mehmed Özçay'ın  yazdığı Mushafdan iki sahîfe

Two pages from a Qur’an copied by Mehmed Özçay
Published by Tenvir Neşriyat, Istanbul.
 
Script:  Naskh
Size:  45 x 30 cm.
Date:  A.H. 1411 (C.E. 1991)
Illumination:  Fatma Özçay

İcâzet Kıt'ası
Mehmed Özçay'ın, hocası Fuat Başar'dan sülüs - nesih hatlarından aldığı ve Şevkî Efendi (1821-1887)'yi taklîden yazdığı icâzet kıt'ası
1413/1993,  42 x 49 cm.
Tezhib:  Fatma  Özçay

Ijazah 
Script:  Thulth and naskh 
Size:  42 x 49 cm.
Date:  A.H. 1413 (C.E. 1993)
Illumination:  Fatma Özçay

Celî sülüs 
1426/2005,  42 x 59,5 cm.
Hususi koleksiyon - Sharjah

Fe firrû ilellâh
"Allah’a kaçın"
Kur'ân-ı Kerîm, ez–Zariyat 51/50

Fafirroo ila Allah
"Hasten ye then (at once) to Allah."
Surat Az-Zariyat (The Winds that Scatter) (S.51 A.50)

Script:  Jali thuls 
Size: 42 x 59.5 cm.
Date: A.H. 1426 (C.E. 2005)
Private collection, Sharjah

Celi nesih
1426/2005, 22 x 40 cm.
Tezhib: Gülsüm Gügercin
Abdurrahmân el-Uweys Koleksiyonu – Dubai

"Emeller yüceldikçe uğrunda  bedenler  yorulur."
Ebuttayyib  el-Mutenebbî  (915 – 965)

Script:  Jali naskh 
Size:  22 x 40 cm.
Date:  A.H. 1426 (C.E. 2005)
Illumination:  Gülsüm Gügercin
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection,  Dubai

 

Ayetülkürsî
Sülüs-nesih
1426/2005 ,33 x 43 cm.
Tezhib: Arda Çakmak
Husûsi koleksiyon (Dr.Halîfe b.Câsim el-Kewwârî) – Doha

"Allah. There is no god but He,-the Living, the Self-subsisting, Eternal. No slumber can seize Him nor sleep. His are all things in the heavens and on earth. Who is there can intercede in His presence except as He permitteth? He knoweth what (appeareth to His creatures as) before or after or behind them. Nor shall they compass aught of His knowledge except as He willeth. His Throne doth extend over the heavens and the earth, and He feeleth no fatigue in guarding and preserving them for He is the Most High, the Supreme (in glory)."
Ayat-ul-Kursi (The Verse of the Throne)
Surat Al-Baqarah (S.2  A.255)   

Script:  Thulth and naskh
Size:  33 x 43 cm.
Date:  A.H. 1426 (C.E. 2005)
Illumination:  Arda Çakmak
Dr.Khalifa ibn Jasim Al-Kawwari,  Doha

Celi sülüs
1426/2005 , 43,5 x 62,5 cm.
Tezhib: Ayten Tiryaki
Abdurrahman el-Uweys Koleksiyonu - Dubai

hâzâ  min  fadli  rabbî
"Bu Rabbimin lutfundandır (şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak için )" *
Kur'ân-ı Kerîm, en–Neml 27/40

*Süleyman (A.S.) Yemen melikesi Belkıs’ın tahtını yanıbaşında görünce hayret ve şükrünü bu şekilde dile getirmişti.

''This is by the grace of my Lord! (to test me whwther I am grateful or ungrateful.''
Surat  An-Naml (S.27 A.40)

Script:  Jali thulth
Size:  43 x 62 cm.
Date:  A.H. 1426 (C.E. 2005)
Illumination:  Ayten Tiryaki
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection,  Dubai 

Tekbir ( Allâhu  Ekber )
Celî tevki
1427/2006 ,30 x 24 cm.
Husûsi koleksiyon (Şefik Abdülhamid) – Sharjah

Allahu  Akbar 
Glorification of God - ''God is Greatest''

Script:  Jali tawqi’
Size:  30 x 24 cm.
Date:  A.H. 1427  (C.E. 2006)
Shafiq Abd Al-Hamid collection,  Sharjah

Hz. Musa'nın Duası
Celî  nesih
1427/2006 , 19 x 28 cm.
Abdurrahmân el-Uweys Koleksiyonu – Dubai

"Ya Rabbi Göğsümü genişlet işimi kolaylaştır."
Kur'ân-ı Kerîm,  Tâ-Hâ 20/25-26

"O my Lord! Expand me my breast, ease my task for me."
Surat Tâ-Hâ (S.20 A.25-26)

Script: Jali naskh
Size: 19 x 28 cm.
Date: A.H. 1427 (C.E. 2006)
H.E. Abdul Rahman Al-Owais collection - Dubai

Celî nesih
1426/2005 , 12.5 x 44 cm.
Husûsi koleksiyon (Abdülkâdir  el-Hayyât) – Dubai

"Bu dünya hayatı aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir."
Kur'ân-ı Kerîm,  Âli İmrân 3/185

''The life of this world is bat goods and chattels of deception''
Surat Al-Imran (S.3  A.185) 

Script:  Jali naskh
Size:  12.5 x 44 cm.
Date:  A.H. 1426 (C.E. 2005)
Abdul Qaader Al-Khayyat collection,  Dubai

Besmele
Celî sülüs
1427/2006, 42.5 x 40 cm.
Abdurrahmân el-Uveys Koleksiyonu – Dubai

Basmalah
Script:  Jali thuls
Size:  42.5 x 40 cm.
Date:  A.H. 1427 (C.E. 2006)
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection,  Dubai

Beş Ganîmet-2
Celî nesih
1427/2006,  40 x 49 cm.
Tezhib: Gülsüm Gügercin
Muhammed el-Murr Koleksiyonu – Dubai

"Beş şey gelmeden evvel beş şeyi ganimet bil: Ölümünden önce hayatını, hastalığından önce sağlığını, meşguliyetinden önce boş vaktini, yaşlılığından önce gençliğini ve fakirliğinden önce zenginliğini.."
Hadîs-i  Şerîf
 
“ Seize these five opportunities before any other: your life before your death, your health before sickness, your leisure before your preoccupancy, your youth before your old age,and your wealth before your poverty.” 
(a saying of the Prophet)  
 
Script: Jali naskh
Size:  40 x 49 cm.
Date:  A.H. 1427 (C.E. 2006)
Illumination:  Gülsüm Gügercin
Mr. Mohammad Al-Murr collection,  Dubai

Oklu  Besmele
Celî sülüs,
1417/1996,  28.5 x 58 cm.
Ebrû:  Fuad Başar
Husûsî Koleksiyon (Hamdi  Eroğul) – İstanbul

Basmalah
(This form is known in the Ottoman callicraphic tradition as oklu Besmele or ''Basmalah with arrow''.)

Script:  Jali thulth
Size:  28.5 x 58 cm.
Date:  A.H. 1417 (C.E. 1996)
Ebru:  Fuad Başar
Mr. Hamdi Eroğul  collection, Istanbul.

 

Asr  Sûresi
Celî Sülüs
1416/1996, 
Tezhib: Fatma  Özçay
Türkpetrol Vakfı Koleksiyonu - İstanbul

İlk satır: "Eûzu Besmele", ikinci ve üçüncü satırlar:
"Asra and olsun ki, insan ziyandadır. Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka."
Kur'ân-ı Kerîm,  el-Asr 103/1-3

"By (the Token of) Time (through the ages), Verily Man is in loss,  Except such as have Faith, and do righteous deeds, and (join together) in the mutual teaching of Truth, and of Patience and Constancy."
Surat  al-'Asr (Time  through  the  ages) (S.103  A.1-3)

Script:  Jali thulth     
Size:  35 x 37
Date:  A.H. 1416  (C.E. 1996)
Illumination:  Fatma  Özçay
Türkpetrol  Foundation,  Istanbul. 

Vav
Celi sülüs
1427/2006  19 x 20 cm.
Hususi Koleksiyon (Dr.Irvin Cemil Schick) - Boston

Waw
Script:  Jali thulth
Size:  19 x 20 cm.
Date:  A.H. 1427 (C.E. 2006)
Dr.Irvin C. Schick collection,  Boston

Celî sülüs müsennâ
1420/1999,  25 x 25 cm.
Sâmi Tokgöz Koleksiyonu – Konya

Huwelğanî
"Ganî olan ancak O (Allah) dır"
Kur'ân-ı  Kerîm, Yûnus 10/68

Howa  al-Ghani*
“ He is Self-Sufficient! ”
Surat Yunus (Jonah) (S.10  A.68)
* “al-Ghani”- one of the 99 names of God.

Script:  Muthanna in jali thulth
Size:  25 x 25 cm.
Date:  A.H. 1420 (C.E. 1999)
Sâmi  Tokgöz collection,  Konya

This is a twofold - script the left half of the composition is the mirror image of the right.


 

Elif –Selim (anne ve oğlu)
Celi sülüs - sülüs
1421/2000, 34 x 34 cm.
Hususi koleksiyon (Elif Ataöv) – İstanbul

Elif–Selim (mother and her son)
Script:  Jali  thulth and thuls
Size:  34 x 34 cm.
Date:  A.H. 1421 (C.E. 2000)
Elif Ataöv collection,  Istanbul.

Bir isim
"Mahmud Esad bin Halil Necati"
Celi sülüs
1422/2002, 20 x 31cm.
Hususi Koleksiyon (Uğur Baran) – İstanbul

A name
''Mahmoud As'ad bin Khalil Najati''
Script:  Jali  thulth
Size:  20 x 31cm.
Date:  A.H. 1422 (C.E. 2002)
Uğur Baran collection,  Istanbul.

Arapça bir şiir
Sülüs – nesih
1423/2003, 35 x 45cm.
Sultan b. Ali el-Uweys Kültür Müessesesi – Dubai

A Poem
Script:  Thulth and naskh
Size:  35 x 45cm.
Date:  A.H. 1423 (C.E. 2003)
Sultan bin Ali Al Owais Cultural Foundation,  Dubai

Seyyidülistiğfar  duası
Sülüs – nesih
1416/1996,  28 x 33.5 cm.
Hususi koleksiyon (H.Bülend  Çorapçı) - İstanbul


Script:  Thulth and naskh
Size:  28 x 33.5 cm. 
Date:  A.H. 1416 (C.E. 1996)
H.Bülend Çorapçı collection,  Istanbul.

Tekbir (Allahu Ekber)
Celi tevki'
1420/2000
Tezhib: Özden İpek  
Albaraka Türk Finans Kurumu – İstanbul

Allahu  Akbar 
"Glorification of God - 'God is Greatest'

Script:  Jali tawqi'
Date: A.H. 1420 (C.E. 2000)
Illumination: Özden İpek  
Albaraka Turk Finance House, İstanbul

Karalama
Celi sülüs

Script: Jali thuls

Karalama
Celi sülüs – nesih
1423/2003, 44 x 59 cm.
Sultan b. Ali el-Uweys Kültür Müessesesi – Dubai

Karalama
Script:  Jali thulth and naskh
Size:  44 x 59 cm.
Date:  A.H. 1423 (C.E. 2003)
Sultan bin Ali Al Owais Foundation,  Dubai

Alak Sûresi
icaze
1429/2008, 36 x 30 cm.
Tezhib: Gülsüm Gügercin
Ali Demirel Koleksiyonu - istanbul

Surat Al-Alaq
Script: ijaza
Size: 36 x 30 cm.
Date: A.H. 1429 (C.E. 2008)
Illumination: Gülsüm Gügercin
Ali Demirel collection -istanbul

Aşk u Meşk - 2
Celî sülüs - celî nesih
1428/2007,  34 x 49 cm.
Husûsî koleksiyon (Irvin Cemil Shick) - Boston

Ashq u Mashq - 2
Script:  Jali thulth and jali naskh
Size:  34 x 49 cm.
Date:  A.H. 1428 (C.E. 2007)
Dr.Irvin C.Shick collection,  Boston.

Hilye-i Şerife
Sülüs - nesih
1425/2004,  121 x 77cm.
Tezhib: Fatma  Özçay
Birleşik  Arab  Emirlikleri  Dışişleri
Bakanı Şeyh Abdullah bin Zâyid
Âl-Neheyyan Koleksiyonu –
Abu  Dhabi

Hilyah
(Word portrait of the Prophet)
Script: thulth and naskh
Size: 121 x 77 cm
Date: A.H. 1425 (C.E. 2004)
Illumination: Fatma Özçay
Collection of H.H. Sheikh Abdullah
ibn Zayid Al-Nahayan,
Abu Dhabi.

Celî dîvânî
1428/2007, 49 x 70.5 cm.

Huwe mevlâkum fe ni`mel mewlâ we ni`mannasîr.
"O (Allah) sizin mevlânızdır.Ne güzel mevlâdır, ne güzel yardımcıdır."
Kur'ân-ı Kerîm, el-Hacc  22/78

 
Huwa mavlâkum fa ni`mal mawlâ wa ni`mannasîr.
"He is your protector - the Best to protect and the best to help!"
Surat Al-Hajj (S.22 A.78)

Script:  Jalî dîwânî
Size:  49 x 70.5  cm.   
Date:  A.H. 1428 (C.E. 2007)

 

 

Celi sülüs
1428/2007, 60 x 57 cm.
Ali Demirel koleksiyonu - istanbul

Kul küllün min indillah.
"De ki: Hepsi Allah'dandır."
Kur'an-ı Kerim, en-Nisa 4/78

 

Qul kullun min indillah.
Say: " All is from God."
Surat Al-Nisa (S.4 A.78)

Script: Jali thuluth
Size: 60 x 57 cm.
Date: A.H.1428 (C.E.2007)
Private collection (Ali Demirel), Istanbul

 

Celî sülüs
1428/2007, 42 x 30 cm.
Mehmed Özçay Koleksiyonu - İstanbul

We ennehû huwe edhake ve ebkâ.
"Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur."
Kur'ân-ı Kerîm, en-Necm  53/43

 
Wa annahû huwa adhaka va abkâ.
"That it is He Who granteth Laughter and Tears."
Surat Al-Najm  (S.53 A.43)

Script:  Jali  thulth
Size:  42 x 30 cm.
Date:  A.H.1428, (C.E.2007)
Mehmed Özçay collection,  Istanbul.

Aşk u Meşk Karalaması - 3
Celî sülüs - celi nesih
1429/2008, 68 x 45.5 cm
Husûsî koleksiyon (Kerem Kıyak) - İstanbul

'Ashq u Mashq - 3
A karalama of the words "'Ashq" and "Mashq"
Script: Jali thulth and naskh
Size: 68 x 45.5 cm.
Date: A.H. 1429 (C.E. 2008)
Private collection (Kerem Kıyak) - İstanbul

Celî sülüs
1428/2007, 55.5 x 49.5 cm.
Şeyh Abdullah Bin Zayid Al Neheyyan Koleksiyonu - Abu Dhabi

Wa`tasimû billah                                                   
"Ve Allah`a sımsıkı sarılın."
Kur'ân-ı Kerîm, el-Hacc    22/78

Wa`tasimû billah
"And hold fast to Allah."
Surat el-Hajj (S.22 A.78)

Script:  Jali  thulth
Size:  55.5 x 49.5 cm.
Date:  A.H. 1428  (C.E. 2007)
Minister of forign affairs in U.A.E. Sheikh Abullah Ibn Zayed Al-Nahayan collection, Abu  Dhabi.

Yâ Hayy
Celi sülüs
1428/2007
Tezhib: Seyyid Muhammed Hüseyin
Hususi koleksiyon - Dubai

Ya hay ya Allah.

Script:  Jali thulth
Date:  A.H. 1428 (C.E. 2007)
Illumination: Seyyid Muhammed Hüseyin
Private collection - Dubai

Nun
Celî sülüs
1429/2009, 69 x 69 cm.
Muhammed el-Murr Koleksiyonu - Dubai

Rabbi Yessir
Nesih
1411/1991, 4 x 18.5 cm.
Hususi koleksiyon- istanbul

Rabbi Yessir
Script: Naskh
Size: 4 x 18.5 cm.
Date: A.H. 1411 (C.E. 1991)
Private collection, istanbul

Celî sülüs
1428/2008, 35 x 39 cm.
Hususi koleksiyon- istanbul

eğis manisteğase bike
"medet isteyenin imdadına koş"
Atasözü

Script: Jali thulth
Size: 35 x 39 cm.
Date: A.H. 1428 (C.E. 2008)
Private collection, istanbul.

Karalama
Celi sülüs – nesih
1429/2008, 30 x 43 cm.
Hususi koleksiyon- istanbul

Karalama
Script: Jali thulth and naskh
Size: 30 x 43 cm.
Date: A.H. 1429 (C.E. 2008)
Private collection- istanbul

Elhamdulillah
Celî sülüs 1431/2010, 56 x 42 cm.
Mehmed Özçay Koleksiyonu - İstanbul

Elhamdulillah
Script: Jali thulth Size: 56 x 42 cm. Date: A.H.1431, (C.E.2010)
Mehmed Özçay collection, Istanbul

Yessiru ve la tuassiru ve beşşiru ve la tuneffiru
Sülüs-nesih
1430/2009, 16 x 62 cm.
Ali Demirel Koleksiyonu - istanbul

Yassiru wa la tuassiru wa bashshiru wa la tunaffiru Script: Thulth and naskh Size: 16 x 62 cm.
Date: A.H. 1430 (C.E. 2009)
Ali Demirel collection -istanbul

Muavvizat
Nesih1429/2008, 44 x 37 cm.
Tezhib: Gülsüm Gügercin
Ali Demirel Koleksiyonu - istanbul

Muavvizat
Script: Naskh
Size: 44 x 37 cm.
Date: A.H. 1429 (C.E. 2008)
Illumination: Gülsüm Gügercin
Ali Demirel collection -istanbul

Rawdat Wa Jenan
Celî sülüs - nesih
1429/2008, 65 x 46 cm.
Abdurrahman el-Uweys Koleksiyonu - Dubai

Rawdat Wa Jenan
Script: Jali thulth and naskh
Size: 65 x 46 cm.
Date: A.H. 1429 (C.E. 2008)
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection, Dubai

Bir nefes sıhhat 1
Celî sülüs - nesih
1430/2009, 94,5 x 65,5 cm.
Ali Demirel Koleksiyonu - İstanbul


Bir nefes sıhhat
Script: Jali thulth and naskh
Size: 94,5 x 65,5 cm.
Date: A.H. 1430 (C.E. 2009)
Ali Demirel collection, İstanbul

Hilye-i Şerife
Muhakkak - sülüs - nesih
1414/1994, 62,5 x 42,5 cm.
Tezhib: Gülsüm Gügercin
Ali Demirel Koleksiyonu - istanbul

Hilyah
(Word portrait of the Prophet)
Script: Muhaqqaqthulth and naskh
Size: 62,5 x 42,5 cm.
Date: A.H. 1414 (C.E. 1994)
Illumination: Gülsüm Gügercin
Ali Demirel collection -istanbul

Hayru Celîs
Celî sülüs - nesih
1430/2009, 91 x 71 cm.
Dubai emiri
Şeyh Muhammed bin Raşid
Âl-Mektum Koleksiyonu –
Dubai

Khayru Jalis
Script: Jali thulth and naskh
Size: 91 x 71 cm.
Date: A.H. 1430 (C.E. 2009)
Collection of H.H. Sheikh Muhammed
ibn Rashid Al-Maktum,
Dubai.

Men Cedde
Celî sülüs
1429/2009, 46.5 x 50 cm.
Abdurrahman el-Uweys Koleksiyonu - Dubai


Script: Jali thulth
Size: 46.5 x 50 cm.
Date: A.H. 1429 (C.E. 2009)
H.E.Abdul Rahman Al-Owais collection, Dubai.

Besmele
Muhakkak
1420/1999, 6,5 x 18,5 cm.
Ali Demirel Koleksiyonu - istanbul

Basmalah
Script: Muhaqqaq
Size: 6,5 x 18,5 cm.
Date: A.H. 1420 (C.E. 1999)
Ali Demirel collection -istanbul

Besmele
Nesih
1429/2008, 23,5 x 56 cm.
Ali Demirel Koleksiyonu - istanbul


Basmala
Script: Naskh
Size: 23,5 x 56 cm.
Date: A.H. 1429 (C.E. 2008)
Ali Demirel collection -istanbul

Celî Nesih
1429/2009, 22,5 x 70 cm.

İnne mine’l-beyâni lesihran
“Öyle sözler vardır ki insanı büyüler.” Hadis-i Şerif
Abdurrahman el-Uveys Koleksiyonu – Dubai

Script: jali naskh 
Size: 22,5 x 70 cm.
Date: AH 1429 (AD 2009), 
Mr. Abdul Rahman Al-Owais collection, Dubai

Celî sülüs
1416/1996, 22.5 x 30 cm.
Tezhib: Ayten Tiryaki

We  lekad  kerramnâ  benî  âdem.
"Biz  hakîkaten  insanoğlunu  şan  ve  şeref  sahibi  kıldık."
Kur'ân-ı Kerîm, el-İsra 17/70

“We  have  honoured  the  sons  of  Adam”
Surat Al-Israa (the  Children  of  Israel)  (S.17  A.70)

Script: jali  thulth
Size: 22.5 x 30 cm.
Date: AH 1416  ( AD 1996 )
Illumination: Ayten Tiryaki

Celî Nesih
1431/2010,  28,5x 82,5 cm.
Tezhib: Gülsüm Gügercin
Irvin Cemil Schick Koleksiyonu - İstanbul

Ve kul asâ en yehdiyeni Rabbî li-akrabe min hâzâ raşedâ
..ve deki: “Umarım ki Rabbim, beni bundan daha doğru bir yola ulaştırır."
Kur'an-ı Kerim, 18/24

Wa qul asâ an yahdiyani Rabbî li-aqraba min hadhâ rashadâ
…and say, “I hope that my Lord will guide me ever closer (even) than this to the right course.”
Surat Al-Kahf (The Cave), 18/24

Script:  Jali Naskh
Size:  28,5 x 82,5 cm.
Date:  A.H. 1431(C.E. 2010)
Illumination:  Gulsum Gugercin
Collection of Mr. Irvin Cemil Schick – Istanbul

Fatiha Sûresi 
Celî Nesih
1431 / 2010, 45 x 75 cm.
Zeki Cemal Özen Koleksiyonu - İstanbul 

Surat Al - Fatiha 
(The Opening Chapter of the Qur'an)

Script: Jali Naskh
Size: 45 x 75 cm.
Date: A.H. 1431 (C.E. 2010) 
Zeki Cemal Ozen collection, Istanbul.

Hayru Celîs
Celî Sülüs - Celî Nesih
1431 / 2010, 64 x 49 cm.
Abdurrahman el Uveys Koleksiyonu
Dubai

“E’azzu mekânin fi’d-dünâ sercu sâbihin Ve hayru celîsin fi’z-zemâni kitâbu.”
( Dünyada en şerefli yer atın eğeri olduğu gibi her zaman en iyi arkadaş da kitaptır. )
Ebuttayib el Mutenebbi (915 - 965)

Khayru Jalis
Script: Jali thulth and jali naskh
Size: 64 x 49 cm.
Date: A.H. 1431 (C.E. 2010)
Collection of Abdurrahman el Uveys
Dubai.

Bağbân u Gülistan
( Bahçıvan ve Gül Bahçesi )

Celî Sülüs – Celî Nesih levha
1432 / 2010, 81 x 65 cm.
Dr. Ercan Topçu Koleksiyonu – İstanbul

"Suya virsün bağbân gülzârı, zahmet çekmesün.
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gülzâre su."
(Bahçıvan gül bahçesini sele versin, boşuna yorulmasın;
çünkü bin gül bahçesine de su verse senin yüzün gibi bir gül açılmaz.)
Fuzûlî’nin ( 1483-1556 ) Su Kasidesinden.

Vav
Celi sülüs
1431/2010,  37 x 38 cm.
Emin Molu Koleksiyonu - İstanbul

Waw
Script: Jali thulth
Size: 37 x 38 cm.
Date: A.H. 1431 (C.E. 2010)
Emin Molu collection, Istanbul

Bir Gözleri Ahu
Celi sülüs - Celi nesih
1431/2010,  68 x 68 cm.
Ali Demirel Koleksiyonu - İstanbul


Script: Jali thulth - Jali naskh
Size: 68 x 68 cm.
Date: A.H. 1431 (C.E. 2010)
Ali Demirel Collection, Istanbul

Hilye-i Şerife
Sülüs - nesih
1415/1994,  74 x 47,5 cm.
Uğur Derman Koleksiyonu - İstanbul


Script: Thulth - naskh
Size: 
74 x 47,5 cm.
Date: A.H. 
1415 (C.E. 1994)
Uğur Derman Collection, Istanbul

Nur ve İman
Celî sülüs - nesih
1429/2008, 72 x 50 cm.
Şeyh Muhammed bin Raşid
Âl-Mektum Koleksiyonu –
Dubai

 

Nur wa Iman
Script: Jali thulth and naskh
Size: 72 x 50 cm.
Date: A.H. 1429 (C.E. 2008)
Collection of H.H. Sheikh Muhammed
ibn Rashid Al-Maktum,
Dubai.

Kelime-i Tevhîd (la ilahe illellah)
Celî tevkî'
1433/2012, 57,5 x 41 cm.
Tezhib: Belgin Tuna
Albaraka Türk Koleksiyanu – İstanbul

 

La  Ilaha  illa  Allah
(there is no god but Allah)
[The Proclamation of Faith (declaring the unity of God)]
Script: Jali (large) tawqi’
Size:  57,5 x 41 cm. 
Date:  A.H. 1433  (C.E.  2012)
Illumination:  Belgin Tuna
Albaraka Türk Collection,  Istanbul

Bir nefes sıhhat 3
Celî sülüs - nesih
1430/2009, 97,5 x 62 cm.
Hususi Koleksiyon (Emin Molu) - İstanbul

 

Bir nefes sıhhat
Script: Jali thulth and naskh
Size: 97,5 x 62 cm.
Date: A.H. 1430 (C.E. 2009)
Private Collection (Emin Molu), İstanbul

Celî Sülüs
1422/2001,  35 x 48 cm.
Tezhib:  Fatma Özçay
Ali Demirel Koleksiyonu - İstanbul

 

wa'bud  rabbeke  hattâ  ye'tiyeke'l-yakîn.
"Yakîn (ölüm) sana gelinceye dek Rabbine ibâdet et,"
Kur'ân-ı Kerîm,  el-Hicr15/99

 

"And serve thy Lord until there come unto thee the Hour that is Certain."
Surat Al-Hijr (S.15  A.99)

 

Script:  Jali thulth
Size:  35 x 48  cm.   
Date:  A.H. 1422 (C.E. 2001)
Illumination:  Fatma Özçay
Ali Demirel Collection,  Istanbul

Celî sülüs
1432/2011,  30 x 78 cm.
Tezhib: Fatma Özçay
Hususi Koleksiyon - İstanbul

we kelimetullâhi hiye'l-ulyâ.
"Üstün olan ancak Allâh'ın sözüdür."
Kur'ân-ı Kerîm,  et-Tevbe 9/40

 

"The word of Allah is exalted to the heights "
Surat At-Tauba (Repentance) (S.9  A.40)


Script:  Jali thulth
Size:  30 x 78 cm.
Date:  A.H. 1432  (C.E.  2011)
Illumination:  Fatma Özçay
Private collection,  Istanbul

Hal-i Cihan
Celî sülüs - nesih
1430/2009, 92 x 70 cm.
Remzi Gür Koleksiyonu - İstanbul


Script: Jali thulth and naskh
Size: 92 x 70 cm.
Date: A.H. 1430 (C.E. 2009)
Remzi Gür Collection, İstanbul


Celî nesih
1432/2011 , 42,5 x 70 cm.
Tezhib: Belgin Tuna
Abdurrahmân el-Uweys Koleksiyonu – Dubai

De ki: "Ey Mülkün sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin; dilediğinden çekip alırsın; dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; iyilik senin elindedir. Doğrusu Sen, her şeye Kadir'sin."
Kur'ân-ı Kerîm, Âli imrân 3/26

Say: "O God, Lord of all dominion! Thou grantest dominion unto whom Thou willest, and takest away dominion from whom Thou willest; and Thou exaltest whom Thou willest, and abasest whom Thou willest. In Thy hand is all good. Verily, Thou hast the power to will anything.
Surat Al-Imran (S.3 A.26)


Script: Jali naskh
Size: 42,5 x 70 cm.
Date: A.H. 1432 (C.E. 2011)
H.E. Abdul Rahman Al-Owais collection - Dubai

Rabbişrah li sadri
Celî nesih
1431/2010, 14 x 68 cm.
Recep Tayyip Erdoğan Koleksiyonu – İstanbul

Musa dedi ki: "Ey Rabbim! göğsüme genişlik ver, ve İşimi kolaylaştır.
Kur'ân-ı Kerîm, Tâ Hâ 20/25-26

Said [Moses]: "O my Sustainer! Open up my heart [to Thy light],and make my task easy for me,''
Surat Ta Ha (S.20 A.25-26)

Rabbishrah li sadri
Script: Jali naskh
Size: 14x 68 cm.
Date: A.H. 1431 (C.E. 2010)
H.H. Recep Tayyip Erdoğan - Istanbul

Bir nefes sıhhat 2
Celî sülüs - nesih
1430/2009, 98 x 62 cm.
Zeki Cemal Özen Koleksiyonu - İstanbul

 

Bir nefes sıhhat 2
Script: Jali thulth and naskh
Size: 98 x 62 cm.
Date: A.H. 1430 (C.E. 2009)
Zeki Cemal Özen Collection, İstanbul

Hamd ve Tesbih
Celî sülüs
1427/2006,  44 x 44cm.
Ali Demirel Koleksiyonu - İstanbul

we in min şey'in illâ yüsebbihu bihamdih.
"Hiç bir şey yoktur ki; Allâh'ı hamdederek tesbîh etmesin."
Kur'ân-ı Kerîm, el-İsrâ 17/44


wa in min şay'in illâ yüsabbihu bihamdih.
"There is not a thing but celebrates His praise"
Surat Bani Isra-il (the Children of Israel) (S.17  A.44)

Script:  jali thulth in a circular composition
Size:  44 x 44 cm.
Date:  A.H. 1416  (C.E. 1996)
Mr. Ali Demirel collection,  Istanbul.

İstiğfâr
Celî sülüs
1412/1992,  24 x 34 cm.
Tezhib: Fatma Özçay
Türk Petrol Vakfı Koleksiyonu - İstanbul
 

we  kul  rabbi-ğfir  werham  we  ente  hayru'r-râhimîn.
"De ki, Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın."
Kur'ân-ı  Kerîm,  el-Mu'minûn  23/118

"So say: ‘O my Lord! Grant Thou forgiveness and mercy! For Thou art the Best of those who show mercy!"
Surat Al-M`uminun (The  Believers) (S.23  A.118)

Script:  Jali thulth
Size:  24 x 34 cm. 
Date:  A.H. 1412 (C.E. 1992)
Illumination:  Fatma Özçay
Türk Petrol Vakfı Collection,  Istanbul

Selsebil ve Cinan
Celî sülüs - nesih
1429/2008, 74 x 52 cm.
Şeyh Muhammed bin Raşid
Âl-Mektum Koleksiyonu –
Dubai

 

Salsabel wa jenan
Script: Jali thulth and naskh
Size: 74 x 52 cm.
Date: A.H. 1429 (C.E. 2008)
Collection of H.H. Sheikh Muhammed
ibn Rashid Al-Maktum,
Dubai.

Hilye-i Şerife
Sülüs - nesih
1425/2004, 94 x 64 cm.
Tezhib: Arda Çakmak
Hususi Koleksiyon - istanbul

Hilyah
(Word portrait of the Prophet)
Script: Thulth and naskh
Size: 94 x 64 cm.
Date: A.H. 1425 (C.E. 2004)
Illumination: Gülsüm Gügercin
Private collection - istanbul

Allah Ya Subhan
Celî sülüs - nesih
1429/2008, 71 x 47 cm.
Şeyh Muhammed bin Raşid
Âl-Mektum Koleksiyonu –
Dubai

 

Allah Ya Subhan
Script: Jali thulth and naskh
Size: 71 x 47 cm.
Date: A.H. 1429 (C.E. 2008)
Collection of H.H. Sheikh Muhammed
ibn Rashid Al-Maktum,
Dubai.

Nebe'  Sûresi
Nesih
1431/2010,  75 x 45 cm.
Tezhib: Fatma Özçay
Hususi Koleksiyon - İstanbul

Surat An Naba'
Script:  Naskh 
Size:  75 x 45 cm. 
Date:  A.H. 1431  (C.E. 2010)
Illumination:  Fatma Özçay
Private collection,  Istanbul.

Özçay

Celi sülüs müsenna istif
1433/2012

Kelime-i Tevhîd (lâ ilâhe illellah) Celî sülüs 1433/2012, 35 x 95 cm. Şeyh Abdullah Bin Zayid Âl Neheyyan Koleksiyanu – Abu Dhabi La Ilaha illa Allah (there is no god but Allah) [The Proclamation of Faith (declaring the unity of God)] Script: Jali (large) thuluth Size: 35 x 95 cm. Date: A.H. 1433 (C.E. 2012) Shaikh Abdullah Bin Zayed Al Nahayan Collection, Abu Dhabi